วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

การตรวจร่างกายระบบเต้านม ทวารหนัก อวัยวะสืบพันธ์เพศชาย และเพศหญิง